Buxoro tajriba xo‘jaligida tutchilikni rivojlantirish