Mo‘ynoq o‘rmon xo‘jaligidan urug‘ tayyorlash ishlari jadallik bilan ketmoqda