Kuniga 20 tonnagacha urug‘lar topshirilib kelinmoqda