Beruniy davlat o’rmon xo’jaligidagi mavjud ko’chatxonalar Yasen, katalpa, klyon, tuya